Haridus on teekond, mitte sihtpunkt…

Tallinna Laagna Gümnaasium on üldhariduskool, kus hinnatakse üldinimlikke väärtusi, jõukohast arengut toetavat õppimist, austatakse igaühe erilisust ja inimväärikust. Kool on orienteeritud kasvatatud, haritud, rahvuskultuuri tundva ja austava, avatud ning elus hästi toimetuleva isiksuse kasvatamisele. 

—————————————————————————————

Vastuvõtt esimesse klassi – vaata siit!  

Õpikud

ÕPIKUTE JA TÖÖVIHIKUTE VÄLJASTAMINE 2016/2017 ÕPPEAASTAKS

 

 

I-IV klasside õpikud ja töövihikud annab kätte klassijuhataja.

 

24. augustil kell 9.00-15.00                            V klass

25. augustil kell 9.00-15.00                            VI klass

26. augustil kell 9.00-15.00                            VII-VIII klassid

29. augustil kell 9.00-15.00                            IX-X klassid

30. augustil kell 9.00-15.00                            XI-XII klassid

 

Pikendatud õppetöö sooritajad

peavad tagastama eelmise õppeaasta õpikud selleks ajaks.

Võlglastele õpikuid ei väljastata enne võlgnevuse likvideerimist.

 

Gümnasistidel on võimalik osta koolist kirjastuste hindadega vajalikke õppevahendeid.

Hinnakiri: müük 2016