tlg-logo-open-sans-vaike

ootab oma meeskonnaga liituma alates augustist 2018:

 • infotehnoloogia õpetajat,
  kelle tööülesanneteks on põhikooli robootika õpetamine ja/või gümnaasiumi valikkursuste õpetamine;
 • klassiõpetajat,
  kelle tööülesanneteks on 1 kooliastme õpilaste õppeprotsessi kavandamine ja õppetegevuse läbiviimine vastavalt kooli õppekavale;
 • prantsuse keele õpetajat,
  kelle tööülesanneteks on prantsuse keele (A-keele) õpetamine 2. – 12. klasside õpilastele;
 • õpetajaabi,
  kelle tööülesanneteks on toetada õpilasi õppeprotsessi eri etappidel, abistada õpetajat õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel.

Täpsemalt töökuulutustega saab tutvuda CV.ee portaalis.

Kandideerimiseks palun saada oma CV koos kaaskirjaga meiliaadressile laagna@laagna.edu.ee või kandideeri CV.ee kaudu.

Kandideerimise tähtaeag on 1. august 2018.
Lisainformatsiooni saad küsida tel. 6322920